Zed Tristan Dy, Content Contributor

Shifting Technology and Policy for the Now

20 June 2020 – Another episode of Fighting for What We Love, by Aksyon Klima, a national network of civil society organization working on diverse climate and development-related issues, was aired on Facebook Live. The program name was inspired by Che Guevara’s famous quote: “The true revolutionary is guided by a great feeling of love.”

Media Briefing ng CureCOVID Ukol sa MSMEs

Inilunsad ng Citizens’ Urgent Response to End COVID-19 (CURE COVID), kasama ang tagapagpadaloy ng program na si Kat Kwe, ang ika-walo nitong online seminar noong ika-lima ng Hunyo 2020. Ang CURE COVID ay People’s Initiative ng iba’t ibang komunidad at sektor na nagsisilbing plataporma upang pantugon sa pandemyang COVID-19 na tumatalakay sa epekto nito sa kalusugan, at kabuhayan ng mga nasabing apektado.

Scroll to Top