Zed Tristan Dy, Content Contributor

Media Briefing ng CureCOVID Ukol sa MSMEs

Inilunsad ng Citizens’ Urgent Response to End COVID-19 (CURE COVID), kasama ang tagapagpadaloy ng program na si Kat Kwe, ang ika-walo nitong online seminar noong ika-lima ng Hunyo 2020. Ang CURE COVID ay People’s Initiative ng iba’t ibang komunidad at sektor na nagsisilbing plataporma upang pantugon sa pandemyang COVID-19 na tumatalakay sa epekto nito sa kalusugan, at kabuhayan ng mga nasabing apektado.

Media Briefing ng CureCOVID Ukol sa MSMEs Read More »

Scroll to Top